Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mezinárodní den dětí

01.06.2018

Duchovní obnova pro děti připravující se na první svaté přijímání (s přespáním na faře)

01.06.2018

18:30 - 15:00

fara u sv. Vojtěcha

1. stupeň