Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro třetí třídy

06.06.2018

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Obvodní kolo ve vybíjené (dívky)

06.06.2018

8:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

6. a 7. roč.

Muzikál Scheherazade

06.06.2018

8:00 - 11:00

Divadlo Hybernia

7.B

vystupuje žákyně A. Sunková

Svěcení školní kaple sv. Voršily p. kardinálem Dominikem Dukou

06.06.2018

10:00 - 12:00

4. patro

účastní se ministranti podle seznamu (8:00 - 12:00) a starostové (zástupci) tříd (9:40 - 12:00)

zájemci o účast se hlásí u ŘŠ - kapacita omezena

celé 4. patro vyhrazeno pozvaným hostům, občerstvení v nové učebně AJ a v učebně HV

Ročníkový test ČJ

06.06.2018

12:50 - 13:35

učebna HV

7.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak poznat Boží vůli

06.06.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha