Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Multikulturní workshop

15.06.2018

8:00 - 10:45

učebna 2.A

2.AB

Uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí

15.06.2018

1. a 2. stupeň

do ÚT 19. 6. (16:00 hodin) zapsat známky do systému Škola OnLine podle pokynů ZŘ