Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Slavnostní mše pro církevní školy AP v katedrále

27.06.2018

8:00 - 12:00

Pražský hrad - Katedrála sv. Víta

2.AB, 3.AB, 6.B, 7.B, 8.B

8:30 sraz na Hradčanském náměstí

8:40 - 9:00 kontrolovaný vstup do areálu Pražského hradu z Hradčanského náměstí (speciální vstup pro kontrolu účastníků mše, minimalizovat zavazadla, nebrat s sebou zakázané předměty)

9:00 - 9:30 shromáždění účastníků před katedrálou

9:30 - 9:45 zaujímání míst podle pokynů organizátorů - hlásit se pořadatelské službě u vchodu, zdravotnický dohled (příp. doprovod na toaletu) zajištěn

9:45 - 10:00 hudební úvod a videoprojekce, rozdání zpěvníků

10:00 - 11:00 mše svatá - celebruje p. biskup Václav Malý, přijímání u školního kaplana

11:00 - 11:30 odchod z katedrály