Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Uvítání všech žáků prvního stupně ve třídách

03.09.2018

8:00 - 8:15

1. stupeň

8:00 zahájení školního roku s třídními učiteli ve třídě (v 1.AB za účasti rodičů)

8:10 hlášení ŘŠ

8:15 společný odchod do kostela, žáci 1.AB s aktovkami do sakristie kostela

po mší (9:30 - 10:30) program s třídními učiteli ve třídě

Slavnostní zaháhení školního roku mší svatou pro žáky 1. stupně

03.09.2018

8:30 - 9:30

kostel

1. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Žáci 1.AB půjdou v průvodu, žehnání aktovek. Účast rodičů je vítána.

Uvítání žáků druhého stupně ve třídách

03.09.2018

9:00 - 9:45

2. stupeň

9:00 zahájení školního roku s třídními učiteli

9:05 hlášení ŘŠ

seznámení žáků s týdenním plánem a rozvrhem hodin

9:45 společný odchod do kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou pro žáky 2. stupně

03.09.2018

10:00 - 11:00

kostel

2. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Účast rodičů je vítána.

Informativní schůzka pro rodiče 1.A a 1.B

03.09.2018

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Dohled nad dětmi zajišťují vychovatelky ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

03.09.2018

10:30 - 14:00

ŠD

1. až 3. roč.

Školní jídelna nevaří

03.09.2018

Školní klub - zahájeno elektronické přihlašování na zájmové kroužky

03.09.2018

od 16:00