Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Vyučování pod vedením TU

04.09.2018

1. a 2. stupeň

1. stupeň 8:00 - 11:30 (1.AB do 10:45)

2. stupeň 8:00 - 12:00

Aktivity stmelující třídu, seznámení žáků se školním řádem a řádem učebny, poučení o bezpečnosti, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Slavnostní otevření prostor ve 4. patře

04.09.2018

8:00

4. patro

1. a 2. stupeň

hlášení ŘŠ, prohlídka prostor podle rozpisu

Zahájení provozu školní jídelny

04.09.2018

11:00- 13:00

Informace na webových stránkách školy

Obědy nutno objednat na www.e-jidelnicek.cz