Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Výuka podle rozvrhu

06.09.2018

1. a 2. stupeň

Zpřístupnění zrekonstruovaných prostor ve 4. patře rodičům

06.09.2018

16:00 - 19:00

4. patro

možnost prohlédnout si nové učebny, školní kapli a nahlédnout do kabinetů

Třídní schůzky AJ

06.09.2018

učebna AJ

4.B, 5.AB, 6.A

16:00 - 16:10 schůzka pro rodiče 4.B - AJ

16:15 - 16:25 schůzka pro rodiče 5.AB - přípravný kurz AJ

17:10 - 17:25 schůzka pro rodiče 6.A - AJ1 (Žád)

Třídní schůzky

06.09.2018

16:30, 17:30

učebny

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ a RR (16:35, 17:35)

představení učitelů (nových vyučujících ve třídě)

volba zástupců tříd do RR