Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

12.09.2018

8:00 - 8:45

kostel

5.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.09.2018

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.09.2018

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A