Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

01.10.2018

8:00 - 8:05

Prezentace knihy Jak se Ťukťuk skamarádil s rybičkami

01.10.2018

10:00 - 11:30

Slovenský insitut, P1

3.B

Ukončen letní režim nepřezouvání

01.10.2018

2. stupeň

Všichni žáci jsou povinni se přezouvat (viz bod 2.3.5 ŠŘ).