Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

02.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Beseda se spisovatelem Danielem Hevierem

02.10.2018

10:00 - 11:30

3.B, 4.B

Průzkum dopravního chování (Technická správa komunikací hl. m. Prahy)

02.10.2018

1. a 2. stupeň

8:55 informativní hlášení ŘŠ

TU 1. a 2. stupně rozdají všem přítomným žákům dotazník pro žáky a jejich rodiče (doprovod)

DOTAZNÍK (anonymní záznam všech cest do školy a ze školy) vyplňují všichni (žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvníci aj.), kteří v úterý přišli do školy. K vyplnění dotazníku je třeba si poznamenat čas příchodu a odchodu ze školy. Zaznamenává se každá cesta do školy i ze školy, tzn. i cesta na oběd, do školní družiny, na zájmové kroužky, na odpolední vyučování apod. Žáci odevzdají vyplněné dotazníky třídnímu učiteli, zaměstnanci školy do přihrádky ředitele školy.