Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro třetí třídy

03.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Bůh nebo nic

03.10.2018

19:45 - 20:30

fara u sv. Vojtěcha