Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

16.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovně-zážitkově-formační pobyt (ÚT a ST)

16.10.2018

Hájek u Prahy

6.AB

Multikulturní program Kulturní rozmanitost (Dům národnostních menšin)

16.10.2018

Vocelova, P2

4.A