Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo Prahy 1 v malé kopané (dívky)

18.10.2018

7:30 - 13:30

hřiště Na Františku

6. - 9. roč.

účastní se žákyně podle soupisky

Obvodní kolo Prahy 1 v malé kopané (chlapci)

18.10.2018

7:30 - 13:30

hřiště Na Františku

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Prohlídka Valdštejnského paláce

18.10.2018

9:00 - 12:40

Valdštejnský palác, P1

5.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Ateisté a nepřátelé lidského pokolení

18.10.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily