Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Sv. Voršila

21.10.2018

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů

21.10.2018

15:30

kostel sv. Voršily

z díla J. B. Foerstera a A. Dvořáka ke cti sv. Voršily