Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba a relace o sv. Voršile - Voršilský týden

22.10.2018

8:00 - 8:05

Výstava v DOXu

22.10.2018

14:40 - 16:20

Popětova, P7

9.A