Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

31.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Školní soutěž Tangramiáda 2018

31.10.2018

7:55 - 8:55, 11:45 - 12:45

učebna M

5. až 9. ročník

přihlášené trojčlenné týmy podle soupisky