Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Památka zesnulých

02.11.2018

Duchovní obnova

02.11.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

Spaní ve škole

02.11.2018

18:00 - 12:00

učebna 8.A, TV areál

8.A