Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Multikulturní program

08.11.2018

8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30

učebna 3.A, 3.B

3.AB

Předání diplomů DELF a filmové představení

08.11.2018

9:40 - 12:30

FI Štěpánská, P1

4.AB, 5.AB, 6.AB (FJ1,FJ2)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak obstát. Zrada a odpuštění

08.11.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily