Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Fyzikální soutěž Dopplerova vlna

15.11.2018

8:00 - 12:15

Dopplerovo gymnázium

8.AB, 9.B

účastní se žáci podle soupisky

Návštěva galerie a výtvarná dílna

15.11.2018

10:00 - 12:30

Topičův salon

4.B

Třídní schůzky

15.11.2018

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

Schůzka rodičů dětí připravujících se na první sv. přijímání

15.11.2018

17:30

knihovna

1. stupeň