Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

20.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.11.2018

8:00 - 8:45, 8:55 - 9:40

učebny 2.B, 4.A

2.B, 4.A