Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro první třídy a MŠ

21.11.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Pražské Jezulátko - exkurze s programem

21.11.2018

9:00 - 11:30

kostel P.M. Vítězné

2.B

Projekt Příběhy našich sousedů - Karel Sidon (Post Bellum)

21.11.2018

10:00 - 13:00

Maislova, P1

9.B

Nahrávání s pamětníkem se účastní vybraní žáci 9.B: D. Blažek, V. Bořek-Dohalský, P. Karlík, M. Lada, M. Lisý, A. Zamojski

Rada starostů

21.11.2018

10:00 - 10:45

knihovna

2. až 9. roč.

Školní kolo dějepisné olympiády

21.11.2018

12:50 - 13:35

učebna D

8.AB, 9.AB

účastrní se žáci podle soupisky na nástěnce

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Politika, to je pěkná špína!

21.11.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha