Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

118. výročí založení Římské unie sester voršilek

28.11.2018

Školní mše pro čtvrté třídy - změna

28.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Profitesty pro žáky 5. ročníku (KPPP - dr. Hanušová)

28.11.2018

8:00 - 10:45

učebna VV

5.AB

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

28.11.2018

8:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Školská rada

28.11.2018

18:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Zaslouží si žít

28.11.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha