Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba - začátek adventní doby

03.12.2018

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců

03.12.2018

8:05, 8:15

1. a 2. patro

1. stupeň

8:05 - třídy na 2. patře

8:15 - třídy na 1. patře

Adventní duchovní obnova

03.12.2018

8:30 - 11:40

Františkánský klub

1.AB

Adventní duchovní obnova

03.12.2018

8:30 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

2.A