Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

05.12.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Adventní duchovní obnova

05.12.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Školní kolo dějepisné olympiády z ČJ

05.12.2018

11:55 - 13:30

učebna D

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Synoda o mládeži - přednáška a beseda s otcem biskupem Tomášem Holubem

05.12.2018

19:00

sál kláštera

vstup do sálu z Národní třídy přes Endokrinologický ústav

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Proč se trápit?

05.12.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha