Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní duchovní obnova pro rodiče

09.12.2018

15:00 - 18:00

kostel sv. Vojtěcha, fara

Druhá adventní neděle

09.12.2018