Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

11.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vánoční divadelní představení

11.12.2018

9:30 - 11:00

sál kláštera sester voršilek

1.AB

Školní kolo německé olympiády - písemná část

11.12.2018

10:55 - 12:40

učebna NJ, knihovna

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

Účastní se žáci podle soupisky.

Výstava Středověká Praha

11.12.2018

13:35 - 15:30

Muzeum hl. m. Prahy

7.B