Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo ve florbalu

12.12.2018

6:30 - 14:00

Braník

8.AB, 9.AB

Účastní se žáci podle soupisky.

Školní mše pro třetí třídy

12.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Preventivní program Prevence závislostí a posilování pozitivních životních hodnot

12.12.2018

8:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.12.2018

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.12.2018

10:00 - 10:45

učebna 3.A

3.A

Po stopách pastýřů

12.12.2018

11:00 - 11:45

Pražské Jezulátko

2.A

Školní kolo německé olympiády - ústní část

12.12.2018

10:55 - 12:40

učebna NJ, knihovna

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

Účastní se žáci podle soupisky.

Adventní duchovní obnova pro učitele

12.12.2018

14:30 - 18:00

sál kláštera sester voršilek, kostel

"Čtyři slova do adventu na cestu k Vánocům, totiž ticho, vzpomínání, očekávání a obdarování."

Vede Mons. Aleš Opatrný.

14:30 - 16:30  krátké úvahy s reflexí v tichu

od 16:30  příležitost ke svátosti smíření a rozhovoru pro zájemce

od 17:00  společná mše sv. v kostele sv. Voršily

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Mohu zabít?

12.12.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha