Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Roráty pro žáky, rodiče a učitele

13.12.2018

7:00 - 7:45

kostel

Přinést si vlastní svíčku v obalu (nekapající) nebo lucernu.

Konzultační den dr. Michalové (PPP)

13.12.2018

8:00

sborovna

Rada starostů

13.12.2018

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Porada vedení

13.12.2018

10:00 - 11:30

ředitelna

Bruslení na Františku

13.12.2018

10:55 - 13:35

hřiště Na Františku

6.AB

Klub mladých diváků - divadelní představení Čapek

13.12.2018

19:00

Divadlo Rokoko

Účastní se žáci podle soupisky na nástěnce.

Hovory o víře s p. Benediktem na téma Světci, zločinci a hrdinové na cestě

13.12.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily