Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Adventní duchovní obnova

14.12.2018

8:00 - 12:00

Salesiánské středisko, Kobylisy

3.A

Adventní duchovní obnova

14.12.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

návrat do školy - příprava na vánoční trhy

Provoz školní družiny a školního klubu do 15 hodin

14.12.2018

Zájmové kroužky ŠK se konají (některé přemístěny do 4. patra).

Děti ve školní družině, které si rodiče nevyzvednou do 15 hodin, budou převedeny do školy.

Příprava na Vánoční trhy

14.12.2018

1. a 2. stupeň

řídit se pokyny organizátorů VT (Maso, Ora)

1. stupeň - příprava v režii TU možná během vyučování (ne v hodinách jazyků, plavání, náboženství), plakáty rozvěsit až během poslední vyučovací hodiny (nerušit výuku ostatních tříd) 

2. stupeň - výuka podle rozvrhu do 11:40, během 5. a 6. vyučovací hodiny příprava v kmenových učebnách pod vedením TU - odchod na oběd je možný nejdříve ve 13 hodin

Netřídní učitelé nabídnou třídním učitelům svou pomoc během příprav (např. dohled).

Vánoční trhy

14.12.2018

15:00 - 18:00

škola

1. a 2. stupeň

řídit se pokyny organizátorů (Maso, Ora)

prodej od 15 do 18 hodin

úklid učeben a chodeb do 19 hodin