Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhé třídy

19.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

Adventní duchovní obnova

19.12.2018

8:00 - 12:40

fara u sv. Ludmily

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.12.2018

8:55 - 9:40

učebna 4.B

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.12.2018

10:00 - 10:45

učebna 4.B

4.B

Setkání pod Betlémskou hvězdou

19.12.2018

10:00 - 11:00

Pražské Jezulátko

2.A

Bruslení Na Františku

19.12.2018

10:55 - 13:35

hřište Na Františku

8.B

Astronomická olympiáda

19.12.2018

14:05 - 14:50

učebna PC

8.B

účastní se Tomáš Brada, Jakub Marisko, Kryštof Bergman

Provoz školní družiny a školního klubu do 15 hodin

19.12.2018

Zájmové kroužky v omezeném provozu - sledujte vývěsku. 

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Už je to tady

19.12.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha