Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Roráty pro žáky, rodiče a učitele

20.12.2018

7:00 - 7:45

kostel

Přinést si vlastní svíčku v obalu (nekapající) nebo lucernu.

Bruslení na Františku

20.12.2018

8:00 - 11:40

hřiště Na Františku

7.B

Výstava Mezi barvami - František Kupka

20.12.2018

9:40 - 12:40

Valdštejnská jízdárna

4.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Bylo to opravdu v prosinci?

20.12.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily