Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Rorátní mše za školu

21.12.2018

7:10 - 7:45

školní kaple

Vánoční besídky tříd

21.12.2018

1. a 2. stupeň

1. stupeň - výuka podle rozvrhu a program pod vedením TU, zachovat výuku jazyků a plavání (po domluvě s vyučujícími změna možná)

2. stupeň - výuka podle rozvrhu do 11:40, 5. a 6. vyučovací hodina vyhrazena na program pod vedením TU

Školní družina v běžném provozu

21.12.2018

Školní klub v omezeném provozu - sledujte vývěsku

21.12.2018