Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše svatá za školu

11.01.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

sraz v 7 hodin ve vestibulu

Duchovní obnova

11.01.2019

8:00 - 12:30

fara u sv. Vojtěcha

7.B