Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

16.01.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Preventivní program (Magdalena)

16.01.2019

8:00 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Preventivní program (Magdalena)

16.01.2019

10:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

16.01.2019

8:00 - 8:45

učebna 4.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

16.01.2019

8:55 - 9:40

učebna 4.B

5.B

Divadlo Bratrské školy

16.01.2019

9:40 - 11:40

Saleziánské divadlo, P8

4.B, 5.B, 9.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

16.01.2019

10:55 - 11:40

učebna 4.A

4.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Spravedlivá válka

16.01.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha