Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo dějepisné olympiády

17.01.2019

8:00 - 12:00

ZŠ Curie

účastní se M. Mazurová (8.B), T. Potoček (9.B), I. Linka (8.A)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jsi katolík? Uteč nebo umři!

17.01.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily