Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

21.01.2019

8:00 - 8:05

Zimní škola v přírodě (NE 20. 1. až PÁ 25. 1.)

21.01.2019

DCŽM Křižovatka, Příchovice

3.B

Nácvik nástupu na školní ples

21.01.2019

7:00 - 8:00

TV

9.AB

Fotografování žáků do školní ročenky (PO, ÚT, ST)

21.01.2019

8:00 - 13:35

gymnastický sál

1. a 2. st.

třídy podle rozpisu

PO 1.B, 4.B, 1.A, 8.B, 9.A, 7.A

ÚT 2.A, 6.B, 5.A, 2.B, 5.B, 8.A

ST 7.B, 6.A, 4.A, 9.B, 3.A

Preventivní program Policie ČR

21.01.2019

8:55 - 9:40

učebny 2.AB, 3.A, 5.AB

2.AB, 3.A, 5.AB

Školní kolo olympiády AJ - písemná část

21.01.2019

10:00 - 11:40

učebna Z

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

10:00 - 10:45 kategorie IA (6. a 7. roč.)

10:55 - 11:40 kategorie IIA (8. a 9. roč.)

Setkání rodičů s ředitelem k financování školy

21.01.2019

16:30 - 17:30

TV