Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

23.01.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

4.AB

Školní kolo olympiády z francouzského jazyka

23.01.2019

8:00 - 9:40

knihovna

2. stupeň

účasrní se žáci podle soupisky

Preventivní program Vztahy v kolektivu (Vl. Vácha)

23.01.2019

8:00 - 9:40

učebna 4.A

4.A,

Preventivní program Fake news (Vl. Vácha)

23.01.2019

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.A

Preventivní program Fake news (Vl. Vácha)

23.01.2019

11:55 - 13:35

učebna Ch

9.B