Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Preventivní program Reprodukční zdraví a antikoncepce (Vl. Vácha)

24.01.2019

8:00 - 9:40

učebna 7.A

8.A

Preventivní program Tabák jako legální droga (Vl. Vácha)

24.01.2019

10:00 - 11:40

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Tabák jako legální droga (Vl. Vácha)

24.01.2019

11:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Školní kolo olympiády AJ - ústní část

24.01.2019

8:55 - 10:45

2. stupeň

účastní se postupující žáci podle soupisky

8:55 - 9:40 kategorie IA (6. a 7. roč.)

10:00 - 10:45 kategorie IIA (8. a 9. roč.)