Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše svatá za školu

25.01.2019

7:15 - 7:45

Relace o sv. Anděle Merici

25.01.2019

8:00 - 8:10

Preventivní program Reprodukční zdraví a antikoncepce (Vl. Vácha)

25.01.2019

8:00 - 9:40

učebna 6.A

8.B

Preventivní program Závislosti (Vl. Vácha)

25.01.2019

10:00 - 11:40

učebna 6.A

6.A

Preventivní program Závislosti (Vl. Vácha)

25.01.2019

11:55 - 13:35

učebna 6.B

6.B

Zkrácené vyučování pro žáky 9. ročníku do 11:40 z důvodu přípravy na školní ples

25.01.2019

9.AB

Školní ples

25.01.2019

18:30 - 00:00

hotel Belveder