Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Celostupňová mše pro první stupeň - slavnost sv. Anděly Merici (připravují třídy 3.AB)

30.01.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 1. stupeň

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Věrnost

30.01.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha