Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

05.02.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program Emoce (Magdalena)

05.02.2019

8:55 - 11:40

učebna 6.B

6.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.02.2019

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.02.2019

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Školní kolo zeměpisné olympiády

05.02.2019

14:25 - 15:25

učebna M

7. až 9. ročník

účastní se přihlášení žáci podle soupisky