Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše svatá za školu

08.02.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Rada starostů (změna termínu)

08.02.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Vyhlášení výsledků Svatováclavské výtvarné soutěže

08.02.2019

9:35

ředitelna