Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro první třídy a MŠ

20.02.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Hovory o víře s p. Benediktem na téma Kam směřuje moje srdce?

20.02.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha