Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Být čistý - "chca, nechca!"

21.02.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily