Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Mše svatá za školu

22.02.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Bruslení

22.02.2019

8:55 - 13:30

stadion Nikolajka

9.AB

Masopustní rej

22.02.2019

16:00 - 18:00, 18:30 - 20:30

TV

1. a 2. stupeň