Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Recitační soutěž Poetické setkání pro žáky 2. stupně

28.02.2019

12:00 - 13:00

učebna 6.B

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle soupisky