Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.03.2019

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.03.2019

10:55 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Návštěva pana biskupa Václava Malého

05.03.2019

10:15 - 12:15

ředitelna, 1. patro, uč. HV, kaple

1. a 2. stupeň

10:15 - 10:30 setkání s vedením a sestrami v ředitelně

10:30 - 10:45 nahlédnutí do tříd 1. stupně (4.A, 4.B, příp. další)

10:50 - 11:30 beseda s žáky 2. stupně v učebně HV

11:30 - 11:40 společná modlitba ve školní kapli

11:45 - 12:15 oběd ve školní jídelně a rozloučení

Úrovňový test FJ

05.03.2019

11:55 - 12:40

učebna FJ

9.AB (FJ2)