Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Návštěva galerie a výtvarná dílna

14.03.2019

10:00 - 11:40

Topičův salon

5.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Osvícenství - konec kontemplace

14.03.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily