Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Postní duchovní obnova pro rodiče

17.03.2019

15:00 - 18:00

kostel a fara u sv. Vojtěcha

Téma: Jak společně putovat postní dobou?

15:00 sraz v kostele sv. Vojtěcha

15:15 rozjímání

16:30 promluva

17:30 adorace v kostele

18:00 ukončení