Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21.03.2019

7:55 - 11:55, 15:00 - 17:00

viz pokyny na nástěnce

Zahájení elektronické registrace zájemců do 1. ročníku

21.03.2019

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Volnost, rovnost, bratrství

21.03.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily